• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

W majowym magazynie "Wiatr" ukazał się artykuł o S/Y Kołobrzeg. Dziękujemy redaktorowi naczelnemu Krzysztofowi Olejnikowi za umożliwienie zapoznania się szerokiej braci żeglarskiej z niezwykłą historią naszego jachtu.

jedynka maj 2015 w2

galeria